10°C lekkie zachmurzenie

Bezpieczne wakacje na kolei

Więcej patroli Straży Ochrony Kolei w pociągach, na stacjach i szlakach kolejowych, częstsze kontrole tzw. dzikich przejść, akcje ulotkowe na przejazdach i samochody mobilnego centrum monitoringu w terenie – to dodatkowe działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących koleją w czasie trwających wakacji.

Ponad 3 000 funkcjonariuszy w czasie wakacji dba o bezpieczeństwo zarówno podróżnych dojeżdżających do pracy, jak i korzystających z pociągów wakacyjnych. Patrolowane są przede wszystkim krajowe i międzynarodowe wakacyjne pociągi pasażerskie. Dodatkowo monitoring obejmuje przejazdy pociągów kolonijnych. Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo podróżnych, SOK zwiększyła również częstotliwość obserwacji na terenie wszystkich głównych dworców kolejowych, stacji i peronów, a także częściej sprawdza służbowe przejścia na mostach i wiaduktach, by zapobiec wkraczaniu na nie osób postronnych – szczególnie dzieci i młodzieży. Ponadto, pracownicy SOK wykonują działania prewencyjne mające na celu ochronę podróżnych przed niebezpiecznymi zdarzeniami i kradzieżą – informuje Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Bezpieczeństwo pod okiem kamery

Na szlakach kolejowych i obszarach stacji Straż Ochrony Kolei wykorzystuje 9 samochodów mobilnego centrum monitoringu, a szczególną efektywność nocą zapewniają stosowane podczas patroli lornetki termowizyjne i noktowizory. Wzmożoną obserwacją objęte zostały miejsca nielegalnych przejść przez tory. Mimo znaków, wygrodzeń i ostrzeżeń, część pieszych traktuje mosty i wiadukty kolejowe jako sposób na skrócenie sobie drogi. Funkcjonariusze SOK przypominają, że osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie. W obszarze nieobjętym monitoringiem działają również dodatkowe patrole prewencyjne. – Szczególną uwagę zwracamy również na zabezpieczenie elementów infrastruktury kolejowej, szczególnie tych najbardziej narażonych na kradzieże czy dewastacje. Działania te służą ogólnemu bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pozwalają eliminować opóźnienia pociągów
– mówi Paweł Boczek, z-ca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

(s.)

Chcesz bezpiecznie podróżować koleją na wakacje? Stosuj się do prostych zasad:

Przyjdź na dworzec wystarczająco wcześnie, uważnie nasłuchuj komunikatów, upewnij się, że masz przy sobie ważny bilet.

Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Nie zostawiaj bagażu bez opieki, by nie uruchamiać procedury bezpieczeństwa.

Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy.

Do współpasażerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku.

Zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, a gotówkę trzymaj w różnych, dyskretnych miejscach.

Papierosy pal tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dokładnie gaś niedopałki.

Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci.

Zachowaj ostrożność przy przejazdach kolejowych – zarówno jako kierowca,
jak i pieszy.

Przechodź przez tory tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

W razie potrzeby do dyspozycji podróżnych całodobowo dostępny jest numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – 22 474 00 00

s.

 

Bezpieczne wakacje na kolei komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ludzie, Jarosław - więcej informacji