10°C całkowite zachmurzenie

Ile Jarosław wydał na drogi przez ostatnie 10 lat?

Ile Jarosław wydał na drogi przez ostatnie przez ostatnie 10 lat?

Na stan dróg narzekają wszyscy kierowcy. Bo, niestety, niejednokrotnie ten stan pozostawia wiele do życzenia. Dbałość o nie, to jedno z zadań lokalnych władz. Postanowiliśmy sprawdzić, ile na drogi miasto wydawało w poszczególnych latach.

O nakłady poniesione na drogi zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Jarosławia. Poprosiliśmy o to, by wyszczególnione zostały nakłady  na remonty (także modernizację, budowę, przebudowę) dróg gminnych w trzech ostatnich kadencjach oraz pozyskane wszystkie zewnętrzne dofinansowania do inwestycji związanych z budową, modernizacją lub remontem dróg oraz dofinansowania z budżetu gminy do remontów dróg: lokalnych, powiatowych i wojewódzkich.

Na remonty bieżące

W przypadku nakładów poniesionych na bieżące remonty dróg miejskich, rekordowy był rok 2008 za kadencji Andrzeja Wyczawskiego (okres burmistrzowania 2006-2014),  kiedy to wydano na ten cel 2 mln 513 tys. 133 zł. Drugi w kolejności był rok 2009, kiedy wydano na remonty dróg 1 mln 356 tys. 880 zł. Trzecim pod względem wysokości wydatków na bieżące remont dróg było rok 2016, czyli drugi rok burmistrzowania Waldemara Palucha (jest burmistrzem od końca 2014). Wówczas na remonty wydano 920 tys. zł 409 zł.

Inwestycje na drogach miejskich

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to najlepszym rokiem w omawianym okresie był rok 2017, kiedy to wydano na ten cel blisko 6,5 mln zł. Kolejnym dobrym rokiem był też rok 2016, gdy wydano na inwestycje drogowe 4 mln 170 tys. 368 zł. Na trzecim miejscu w tym rankingu plasuje się rok 2009, kiedy wydano na ten cel 3 mln 680 tys. zł.

Dofinansowanie dróg powiatowych i innych

Rok 2011 był rekordowy, jeśli chodzi o dofinansowanie do przebiegających przez miasto dróg administrowanych przez innych. W tym roku powiatowi jarosławskiemu przyznano dofinansowanie w wysokości 5 mln 396 tys. 297 zł.  2,8 mln przyznano na drogi powiatowe w roku 2012, a 1 mln 922 tys. przekazano na drogi powiatowe w roku 2009. 

Wydatki na drogi ogółem

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie omówione wcześniej składowe, to najlepszym rokiem ostatnich latach był rok 2017, kiedy to ogółem wydatkowano na drogi w mieście 8 mln 620 tys. 538 zł.  Na drugi miejscu jest rok 2009 z kwotą 6 mln 959 tys. 096 zł, a na trzecim miejscu jest rok 2011, kiedy to wydatkowano na drogi 5 mln 676 tys. 138 zł.

Pozyskanie pieniędzy z zewnątrz

Najwięcej na drogi pozyskano funduszy zewnętrznych w roku 2009. Była to kwota 1 mln 1 430 tys. 865 zł. Dobry był też rok 2016, kiedy pozyskano 1 mln 38 tys. 632 zł. W roku 2010 pozyskano 399 tys. 733 zł, a w roku 2013 – 96  tys. zł. Tylko te cztery pozycje zawiera zestawienie przesłane przez Urząd Miasta Jarosławia.

Plany na 2018 rok

Jeśli burmistrzowi Waldemarowi Paluchowi uda się zrealizować plany na rok 2018, to ten rok ma szansę być rekordowy. Jeśli te plany się powiodą, to na inwestycje zostanie przeznaczone 8 mln 932 tys. 638 zł, zaś wydatki ogółem na drogi wyniosą 10 mln 786 tys. 270 zł. 

HL

REMONTY BIEŻĄCE DRÓG *

2007  – 496.972,55

2008 – 2.513.133,09

2009 – 1.356.879,69

2010 – 939.567,96

2011 – 279.841,71

2012 – 613.703,23

2013  – 570.140,76

2014 – 504.521,93

2015 – 513.093,28

2016 – 920.409,02

2017 – 794.104,92

 

INWESTYCJE NA DROGACH MIEJSKICH *

2007 – 1.588.966,74

2008 – 831.035,40

2009 – 3.680.000,20

2010 – 112.303,00

2011 –  -

2012 – 694.618,65

2013 – 2.486.020,07

2014 – 1.875.134,87

2015 – 727.500,59

2016 – 4.170.367,89

2017 – 6.483.465,49

 

PARTYCYPACJA W KOSZTACH POMOC FINANSOWA *

2007 – 762.739,78 (powiat)

2008 – 756.677,16 (powiat)

2009 – 1.922.216,59 (powiat)

2010 – 241.624,71 (powiat) +39.812,30 (gmina Pawłosiów)

2011 – 5.396.297,12 (powiat)

2012 – 2.802.001,74(powiat)

2013 – 479.970,02 (powiat) + 18 700 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki)

2014 – 860.000,00 (powiat)

2015 – 34.999,85 (powiat)

2016 – 543.087,53 (powiat)

2017 – 1.342.967,59 (powiat)

 

RAZEM *

2007 – 2.848.679,07

2008 – 4.100.845,65

2009 – 6.959.096.48

2010 – 1.333.307,97

2011 – 5.676.138,83

2012 – 4.110.323,62

2013 – 3.536.130,85

2014 – 3.258.356,80

2015 – 1.275.593,72

2016 – 5.633.864,44

2017 – 8.620.538,00

 


* Dane pochodzą z Urzędu Miasta Jarosławia

Ile Jarosław wydał na drogi przez ostatnie 10 lat? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Samorząd, Pawłosiów - więcej informacji