10°C całkowite zachmurzenie

Nie będzie pieniędzy na OZE w Jarosławiu?

Samorząd, będzie pieniędzy Jarosławiu - zdjęcie, fotografia

Próżno szukać jarosławskiego projektu na liście 14, które zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 3.1 Rozwój OZE. Obejmujący 321 gospodarstw projekt „Ekologiczne Miasto Jarosław” załapał się tyko na listę rezerwową wraz z 51 innymi projektami.

Jarosławski projekt opiewający na 8 mln 420 tys. 202,61 zł (całkowity koszt inwestycji, dofinansowanie miało wynieść – 6 mln 469 tys. 122,26 zł) znalazł się na 46 miejscu listy rezerwowej. Znacznie wyżej zostały ocenione projekty złożone przez sąsiednie gminy: projekt gminy Zarzecze i Rokietnica pn. „Eko-Energia w gminach Zarzecze i Rokietnica” w kwocie prawie 10 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 12 mln 797 tys. 337 zł - znalazł się na 7 miejscu w rankingu. Powyżej, bo na 6 miejscu listy rezerwowej jest projekt gminy Adamówka z sąsiedniego powiatu przeworskiego pn. „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka. Projekt na kwotę całkowitą 11 mln 566 tys. 10 zł, dofinansowanie 8 mln 966 tys. 670 zł.

Listę rankingową zatwierdził Zarząd Województw Podkarpackiego, jako instytucja zarządzająca. W informacji z 30 sierpnia przeczytać można, iż zarząd województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania - zgodnie z kolejnością na liście rankingowej - w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków. „W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej. Podsumowując, w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł” - można przeczytać w tej informacji.

Zarząd województwa poinformował ponadto, że wystąpił także do Ministerstwa Finansów o zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w ramach tego działania RPO WP, co pozwoliłoby na dofinansowanie kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej. Zarząd województwa wystąpił ponadto z inicjatywą przesunięcia około 180 mln zł na rozwój OZE, ale wymaga to gody Komisji Europejskiej, ale jest to procedura długotrwała i złożona.

jk

Nie będzie pieniędzy na OZE w Jarosławiu? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Samorząd, Jarosław miasto - więcej informacji