4°C mgła

Odpowiedzialność za długi dorosłej córki

Finanse, Odpowiedzialność długi dorosłej córki - zdjęcie, fotografia

Moja dorosła córka zaciągnęła pożyczkę. Jakiś czas temu straciła pracę, w związku z czym nie spłacała pożyczki. Bank wypowiedział jej umowę i zażądał natychmiastowej spłaty całej pożyczki. Sprawa trafiła do sądu, a później do komornika.  Obecnie córka mieszka ze mną. Córka nie ma żadnego majątku, który mógłby zająć komornik. Czy w związku z tym jest możliwe, że to ja będę musiała spłacać dług córki? Elżbieta

Prawnik radzi

Odpowiedzi udziela radca prawny Elżbieta Żelazko – Nowosielska:

W polskim systemie prawnym, co do zasady osoby pełnoletnie odpowiadają samodzielnie i tylko swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie długi.  Oznacza to, że ich rodzice nie odpowiadają za zaciągnięte przez nich zobowiązania, choć i tu może zdarzyć się wyjątek np. w sytuacji gdy rodzic jest poręczycielem pożyczki zaciągniętej przez swoje dziecko.

Może się oczywiście zdarzyć tak, że komornik pojawi się u Pani w mieszkaniu i dokona zajęcia przedmiotów, które się w nim znajdują, jako że są one we władaniu Pani córki. Wówczas powinna Pani pamiętać o okazaniu komornikowi dokumentów potwierdzających, że zajęte ruchomości stanowią Pani własność. W przypadku, gdyby komornik nie chciał odstąpić od zajęcia w/w ruchomości będzie Pani musiała wystąpić do sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Tego typu powództwo pozwala osobom trzecim obronić się przez egzekucją prowadzoną przeciwko dłużnikowi, w której komornik zajął ruchomości znajdujące się we władaniu dłużnika, a które nie stanowią ich własności.

 

Niniejsza publikacja ukazała się w ramach realizowanego przez PSONI Koło w Jarosławiu zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław” finansowanego ze środków Powiatu Jarosławskiego.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

Niniejszy wpis ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności autor nie doradza zachowań zgodnych, bądź niezgodnych z treścią wpisu, informując, że podjęcie lub zaniechanie działań w indywidualnej sprawie uzależnione jest od oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego konkretnej sprawy.

 

 

Odpowiedzialność za długi dorosłej córki komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Finanse, Jarosław miasto - więcej informacji