5°C bezchmurnie

PRAWNIK RADZI: Sprostowanie świadectwa pracy

Byłem zatrudniony w firmie produkcyjnej do końca lutego 2018 r. Otrzymałem od pracodawcy świadectwo pracy, w którym błędnie określono ilość dni wykorzystanego przeze mnie urlopu wypoczynkowego. Czy jest jakaś możliwość, aby poprawić ten błąd?

Czytelnik z Jarosławia

 

Odpowiedzi udziela radca prawny Elżbieta Żelazko – Nowosielska:

Zasady wydawania oraz prostowania świadectw pracy określa art. 97 Kodeksu pracy. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu świadectwo pracy powinno zawierać między innymi informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli któraś z informacji zawartych w wydanym świadectwie pracy została podana błędnie, może Pan w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do swojego byłego pracodawcy o sprostowanie tego świadectwa. Przepisy nie zastrzegają dla wniosku o sprostowanie świadectwa pracy żadnej szczególnej formy. Dla celów dowodowych wniosek ten warto jednak złożyć w formie pisemnej. Pracodawca może taki wniosek uwzględnić lub nie. W tym drugim przypadku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do właściwego sądu pracy.

Niestety, w swoim pytaniu nie określił Pan, kiedy otrzymał świadectwo pracy i czy zastosowanie w/w trybu, z uwagi na siedmiodniowy termin, będzie możliwe. Warto pamiętać, że uchybienie temu terminowi, oznacza tylko tyle, że w przypadku, gdyby pracodawca nie zechciał Panu dobrowolnie uwzględnić wniosku o sprostowanie świadectwa pracy (pracodawca w każdej chwili może dobrowolnie sprostować Panu świadectwo pracy zawierające błędne informacje), nie będzie Pan mógł dochodzić swoich praw w tym zakresie przed sądem.

 

Niniejsza publikacja ukazała się w ramach realizowanego przez PSONI Koło w Jarosławiu zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław” finansowanego ze środków Powiatu Jarosławskiego.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

 

PRAWNIK RADZI: Sprostowanie świadectwa pracy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Edukacja, Jarosław miasto - więcej informacji