21°C bezchmurnie

Prawnik radzi: Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

Edukacja, Prawnik radzi Umowa zawarta lokalem przedsiębiorstwa - zdjęcie, fotografia

Trzy dni temu miałam w domu wizytę Pana, który twierdził, że przyszedł z gazowni podpisać aneks do mojej dotychczasowej umowy i że po podpisaniu tego aneksu będę płaciła mniejsze rachunki za gaz. Nie czytając przyniesionego aneksu, podpisałam go. Dopiero po trzech dniach zauważyłam, że umowa nie jest jednak z moim dotychczasowym dostawcą, tylko z inną firmą. Czy jest jakaś szansa unieważnić tę podpisaną przeze mnie umowę? Czytelniczka

Odpowiedzi udziela radca prawny Elżbieta Żelazko – Nowosielska:

Umowa, którą Pani zawarła, jest niczym innym jak umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa. Kwestie związane z takimi umowami reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zgodnie z art. 27 w/w ustawy konsument, który zawarł umowę (...) poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (…). Termin 14 dniowy należy liczyć w Pani przypadku od dnia podpisania umowy.

Może Pani odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu korzystając z wzoru załączonego do podpisanej przez siebie umowy albo z wzoru zamieszczonego w ustawie o prawach konsumenta. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem. Warto takie oświadczenie wysłać listem poleconym, aby mieć dowód na jego nadanie oraz termin, w którym to nastąpiło.

W przyszłości proszę pamiętać, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zapoznawać się z jej treścią, ponieważ fakt niezapoznania się z treścią umowy nie powoduje jej nieważności lub bezskuteczności, a rozwiązanie takiej umowy po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia byłoby bardzo trudne, o ile nie niemożliwe w niektórych wypadkach.

Niniejsza publikacja ukazała się w ramach realizowanego przez PSONI Koło w Jarosławiu zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław” finansowanego ze środków Powiatu Jarosławskiego.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00.

Prawnik radzi: Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Edukacja, Jarosław - więcej informacji