11°C lekkie zachmurzenie

Rok szkolny w nowej rzeczywistości

Szkoły podstawowe, szkolny nowej rzeczywistości - zdjęcie, fotografia

W Jarosławiu funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych. 4 września uroczyście rozpoczęły one nowy rok szkolny, w nowej rzeczywistości, a nawet w nowych budynkach, jak społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych w Jarosławiu naukę od września rozpoczęło 3611 uczniów.

Od 1 września 2017 roku w Jarosławiu funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych. Dotychczasowe Publiczne Gimnazja nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 zostały przekształcone lub włączone do szkół podstawowych:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Królowej Jadwigi,

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego,

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi,

Publiczne Gimnazjum nr 4 włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza,

Publiczne Gimnazjum nr 5 włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 39 zgodnie z Uchwałą nr 250/XXIV/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie rozwiązania ZSO im. Ks. Czartoryskich i likwidacji III LO w Jarosławiu z dniem 31 sierpnia 2017 roku został rozwiązany, III Liceum Ogólnokształcące zlikwidowane, a Publiczne Gimnazjum nr 4 włączone z dniem 1 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 z dniem 1 września 2017 roku przekształcił się w Szkołę Podstawową nr 5 im. Baśki Puzon.

Utworzono również nowe obwody szkolne, zgodnie z którymi od 1 września 2017 r. uczniowie będą przyjmowani do klas pierwszych szkół podstawowych.

Remonty w szkołach

W części szkół, podczas wakacji, trwały remonty związane z dostosowaniem placówek do wprowadzanych zmian, tak, aby 4 września, w dniu uroczystej inauguracji, szkoły były gotowe na powracających z wakacji uczniów, a także dostosowane do nowej rzeczywistości szkolnej. W nowym roku szkolnym oddanych do użytku zostało osiemnaście specjalistycznych pracowni komputerowych oraz przyrodniczych, których łączny koszt wyniósł 1 mln 300 tys. złotych. W szkołach, w których do tej pory nie obowiązywał dziennik elektroniczny, zostanie od roku 2017/2018 wprowadzony.

W tym dniu, oprócz dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniom towarzyszyli burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, który uczestniczył w inauguracji w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego oraz Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, zastępca burmistrza Dariusz Tracz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Piotra Skargi oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, sekretarz miasta Ewa Pieniążek w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon, a także Renata Chlebowska, dyrektor Wydziału Oświaty, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica oraz Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki. W Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi list burmistrza Waldemara Palucha skierowany do dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców odczytała Magdalena Lehnart, główny specjalista Wydziału Oświaty UM.

Rok szkolny w nowej rzeczywistości komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się