5°C zamglenie

Skandal w parku. Uszkodzili kilkadziesiąt drzew!

Kilkadziesiąt uszkodzonych drzew – to efekt niezastosowania się do wytycznych konserwatora zabytków podczas prowadzonych prac ziemnych w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino. Prace zostały przez konserwatora wstrzymane.

Miało być tak pięknie. Z informacji prasowych wynikało, że park został zamknięty czasowo, bo są tam prowadzone prace w ramach rewitalizacji tego obiektu. Tymczasem, jak się dowiedzieliśmy, w parku zostały wstrzymane przez konserwatora zabytków. Na szczęście, bo nie wiadomo do czego mogłoby tam jeszcze dojść. Okazuje się, że nie zastosowano się do wytycznych konserwatora i... uszkodzono system korzeniowy kilkudziesięciu drzew, także tych starych. – Prace miały być prowadzone przewiertem sterowanym, a były prowadzone koparką – mówi Janusz Gremski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu. Dodaje, że miał być też zastosowany nadzór dendrologiczny przy otwartym wykopie, który wydawałby dodatkowe zezwolenia na przycinanie korzeni w sytuacjach, w których nie byłoby możliwości dokonania przewiertu.

To poważne uszkodzenia

Uszkodzono przynajmniej kilkadziesiąt drzew i jest to według oceny konserwatora uszkodzenie poważne. To nie tylko nieodwracalne uszkodzenie systemu korzeniowego. W wypadku stuletnich drzew  jest jeszcze kwestia zaburzenia statyki. Jak wyjaśnia Janusz Gremski, zwłaszcza w alei lipowej, gdzie drzewa mają około 20 metrów wysokości, napór wiatru może spowodować przewrócenie tych drzew.

Konserwator wstrzymał więc prace w parku. W tej chwili trwa ekspertyza  dendrologiczna. Pozwoli to na określenie pełnego zakresu uszkodzeń i zastosowanie zabiegów, które pozwolą uniknąć pełnego nieszczęścia. – Trzeba będzie wykonać pewne zabiegi, które zabezpieczą drzewa przed całkowitym zniszczeniem – wyjaśnia J. Gremski. Chodzi o to, by z jednej strony zabezpieczyć same korzenie, a z drugiej – dostarczyć koronie drzewa substancji, których nie będzie mogła pobierać z powodu uszkodzonych korzeni.

Po dokonaniu analizy wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot podejmie decyzję w sprawie ewentualnego skierowania sprawy do odpowiednich organów.

Urząd Miasta Jarosławia naturalnie nie chwali się takim rozwojem wypadków. W ubiegłym tygodniu pytaliśmy o sprawę zamknięcia parku i prowadzone tam prace. Z odpowiedzi wynikało m.in., że od momentu przekazania placu budowy za teren odpowiada wykonawca. – Park jest zamknięty z uwagi na rozpoczęcie realizacji I części rewitalizacji obiektu, w ramach dofinansowanego projektu pn. „Eskapady na Książęcym Szlaku”. Rozpoczęte końcem ub. roku prace obejmują roboty drogowe, konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne wraz z obiektami małej architektury. Od momentu przekazania placu budowy, za teren oraz jego zabezpieczenie zgodnie z przepisami prawa odpowiada wykonawca, aż do odbioru protokolarnego inwestycji. Zgodnie z umową zakończenie planowane jest w sierpniu br. – można było przeczytać w przesłanej odpowiedzi.

W poniedziałek, jeszcze przed  zadaniem pytania konserwatorowi zabytków, zapytaliśmy Ratusz ponownie o park. O to, czy ktoś nadzoruje prace i o niepokoje związane z widocznymi odsłoniętymi korzeniami drzew.  –  Inwestycja w Miejskim Parku im. Bohaterów Monte Cassino jest nadzorowana przez inspektora nadzoru wyłonionego przez Gminę Miejską Jarosław w postępowaniu przetargowym oraz przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – czytamy w przesłanej przez UM odpowiedzi. Zapytaliśmy konserwatora. I dopiero z tego źródła dowiedzieliśmy się całej prawdy. 

Co ma powstać w parku?

Czego dotyczą rozpoczęte i – jak się okazuje, szybko wstrzymane – prace w parku? To pierwsza część rewitalizacji, która obejmuje: demontaż obiektów  (ławki, kosze na odpady, latarnie parkowe), budowę i przebudowę alejek parkowych o powierzchni  12 535,51 m kw., utwardzenie alejek (nawierzchnia gliniasto-piaskowa), budowę monitoringu  (15 kamer stałopozycyjnych i 5 kamer obrotowych + instalacja teletechniczna), budowę oświetlenia (104 lampy parkowe z instalacją elektryczną),budowę i montaż obiektów małej architektury –  kosze na śmieci (40 szt.), tablice duże z ekspozycją  (15 szt., z treścią zawierającą informacje o bogactwie przyrodniczym i kulturowym obszaru pogranicza w j. polskim, słowackim i angielskim), stojaki na rowery (5 szt.), leżaki (11 szt.), ławki parkowe (80 szt.), luneta (1 szt.), infokioski  (2 szt.), domki dla pszczół + ul demonstracyjny  (5 szt.), a także budowę dwóch fontann, remont jednej fontanny w części starej parku, budowę altany edukacyjnej w miejscu dawnej fontanny w części nowej parku, montaż toalety prefabrykowanej z dwiema kabinami w części nowej parku, budowę przyłączy i instalacji zasilających poszczególne obiekty.

Czy w związku ze wstrzymaniem prac przez konserwatora zabytków będzie możliwe ich zakończenie przed sierpniem? Na to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi. 

 

Hubert LEWKOWICZ

Fot. ŁW

park miejski im. bohaterów monte cassino, wojewódzki urząd ochrony zabytków w przemyśl, jarosław - komentarze opinie

 • Gość - niezalogowany 2018-01-09 12:04:44

  Tego się obawiałem - ze rewitalizacja parku będzie polegać na dewastacji drzew

 • Gość - niezalogowany 2018-01-10 06:44:16

  Nie wygląda to tragicznie ale miejmy nadzieję że nic złego drzewom się nie stanie.

 • Gość - niezalogowany 2018-01-10 07:40:40

  Te drzewa i tak się sypią gałezie dosyć dosyć grube ludziom na głowy spadają a drzewa, drzewka można Nowe posadzić

 • gość 2018-01-10 07:42:28

  Macie mieszkańcy swojego "paluszka". Właśnie pokazuje na co go stać.

 • gość 2018-01-10 16:22:02

  Gdzie te uszkodzone drzewa ? Z artykułu wynika że powinna być hetakumba, a tu parę korzonków w wykopie.

 • gość 2018-01-10 18:22:20

  Drodzy Państwo jak ktoś pisze cyt "macie swojego paluszka" to jest to totalny brak oglądu sytuacji i najlepiej zwalić coś na władze. Przecież to kretynizm, jak się nie ma pojęcia to najlepiej nic nie mówić. Tak łatwo kogoś nieuczciwie ocenić.

 • gość 2018-01-10 18:48:45

  Jak zwykle wiele hałasu o nic jak można twierdzić że wykop o szer 30cm i głębokości ok 80cm uszkodził wiele drzew i to w zimie gdy przyroda śpi

 • gość 2018-01-10 22:58:10

  Ktoś musi bardzo nie lubić "Paluszka". Może to któryś z urzędasów zapędzonych do roboty w Ratuszu, pupil poprzedniego "złotoustego" burmistrza nieudacznika. Ale powrotu do tamtych czasów, "jak za króla Sasa (Andrzeja) jedz, pij i popuszczaj pasa", nie będzie. Teraz jest dobra robota na rzecz Miasta i jego Mieszkańców, i tak pozostanie, również w Parku. To przecież dewiza " dobrej zmiany".

 • gość 2018-01-12 10:26:22

  Dzień dobry, Urząd Miasta Jarosławia informuje ws. rewitalizacji parku: Szanowni Państwo, Prace rewitalizacyjne w Miejskim Parku im. Bohaterów Monte Cassino, prowadzone na podstawie umowy z dnia 14 grudnia 2017 r. zawartej z Wykonawcą: firmą Techart Sp z o.o. z Piwody, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach projektu „Eskapady na Książęcym Szlaku” zostały wstrzymane w dniu 28 grudnia 2017 r. na mocy decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W uzasadnieniu decyzji PWKZ podał niezgodność z zakresem i warunkami pozwolenia wydanego 14 czerwca 2017 r. Gmina Miejska Jarosław, w trosce o prowadzenie inwestycji w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino pod ścisłym nadzorem specjalistów, w sposób zgodny zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, jak i zaleceniami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartymi w decyzji z dnia 14 czerwca 2017 r., wyłoniła w przetargu nieograniczonym inspektora nadzoru, firmę EKOTRANS z Jarosławia, która dysponuje zespołem osób wykazujących się uprawnieniami z zakresu branży budowlanej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, a co najważniejsze branży ogrodniczej, uprawniającej do kierowania m.in. pracami w zabytkowych parkach. Oprócz wsparcia ww. specjalistów, którzy zostali powołani do udziału na każdym etapie inwestycji, podlega ona stałemu nadzorowi konserwatorskiemu. 10 stycznia br. burmistrz wystosował pismo do inspektora nadzoru z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności związanych z ww. wstrzymaniem prac. Została również pilnie zwołana Rada Budowy, z udziałem przedstawicieli Gminy miejskiej Jarosław, przedstawicieli Wykonawcy, a także inspektora nadzoru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Wykonawca przystąpił do prac ziemnych bez poinformowania nadzoru inwestorskiego o ich rozpoczęciu. Natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości, wszystkie prace zostały wstrzymane. Obecnie trwa ocena dendrologiczna drzew, w pobliżu których były prowadzone prace. Zgodnie z informacją przekazaną wczoraj przez PWKZ Burmistrzowi Miasta Jarosławia, wyniki ekspertyzy będą znane początkiem przyszłego tygodnia. Na jej podstawie specjaliści podejmą decyzję o dalszym postępowaniu, którego celem będzie zminimalizowanie niekorzystnych skutków dla drzew. Niezależnie od tego, na wniosek burmistrza, inspektor nadzoru opracował odpowiednie zalecenia naprawcze. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino i sposób jej prowadzenia jest przedmiotem szczególnej troski służb miejskich, ale również przedsięwzięciem na bardzo dużą skalę. Trzeba pamiętać, że przebudowywane są wszystkie alejki, a na terenie parku znajduje się niemal 2 tys. drzew, mamy więc do czynienia z bardzo rozbudowanymi i obecnymi wszędzie pod ziemią, systemami korzeniowymi. To niezwykle komplikuje prace i wymaga szczególnej uwagi oraz specjalistycznego nadzoru. Po otrzymaniu ekspertyzy dendrologicznej i zastosowaniu zaleconych działań naprawczych, prace rewitalizacyjne zostaną wznowione. Niezależnie od zatrudnionych w tym celu specjalistów, jako inwestor, nadal będziemy w ścisłej współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uważnie śledzić przebieg robót, jak też dbać o ciągłość profesjonalnego nadzoru. Pozdrawiamy, Kancelaria Burmistrza Miasta

 • Stalowa Wola - niezalogowany 2018-01-18 09:30:05

  To i tak niesamowite, że w ramach rewitalizacji po prostu nie wycięto wszystkich drzew. W Stalowej Woli nie ma takiego problemu, rewitalizacja = zaoranie drzew i krzewów i zabetonowanie miejsca po nich.

 • Gość julek - niezalogowany 2018-01-18 11:29:21

  Takie "uatrakcyjnianie" zieleni miejskiej to nic nowego w Polsce, są konkretne łunijne piniondze, to i ryje się konkretnie bez rozumu.

Dodajesz jako: Zaloguj się

Samorząd, Jarosław miasto - więcej informacji