PILNE
Sprawdź, ile zapłacisz za odbiór odpadów w swojej gminie

W większości gmin uchwalono już nowe wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych. W dwóch obowiązują jeszcze stare umowy. Przyjrzeliśmy się, jak obecnie ceny kształtują się w poszczególnych gminach i o ile wzrosła ich wysokość.

W Jarosławiu nowe stawki od marca wyniosą 15 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów segregowanych i 25 zł od osoby w przypadku odpadów nieagregowanych. Poprzednio było to: 11 zł za odpady segregowane i 16 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. W Jarosławiu wywozi się śmieci z częstotliwością: odpady zmieszane raz w tygodniu w przypadku zabudowy jednorodzinnej i dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. Śmieci segregowane odbierane są raz na miesiąc (w wypadku zabudowy jednorodzinnej) i jeden raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Nowe stawki obowiązują od marca. Według złożonych deklaracji system odbioru odpadów obejmuje 27 tys. osób.

RADYMNO

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Radymna w grudniu ubiegłego roku, nowe stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 15 zł od osoby w przypadku zbiórki selektywnej i 23 zł od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej. Poprzednie stawki to odpowiednio: 11 zł i 17 zł. Z nieruchomości zamieszkałych odbiera się odpady zmieszane raz w tygodniu, a przypadku zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu. Odpady segregowane wywożone są raz w miesiącu. Z deklaracji wynika, że w Radymnie za odbiór odpadów płaci około 4 tys. 330 osób.

PRUCHNIK

Na terenie gminy Pruchnik stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych wynoszą od 1 stycznia 10 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 20 zł w przypadku zbiórki nieselektywnej. Poprzednie stawki to odpowiednio 6,50 zł i 13 zł. Częstotliwość wywozu odpadów na terenie tej gminy dla nieruchomości zamieszkałych to 1 raz w miesiącu (2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października na terenie miasta). Liczba osób objęta systemem to 7 tys. 928.

PAWŁOSIÓW

W gminie Pawłosiów nowe stawki w przypadku nieruchomości zamieszkałych wynoszą 11 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł w przypadku odbioru odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. Poprzednie stawki wynosił 8 zł i 13 zł, ale opłata narastała tylko do gospodarstw 4-osobowych. Jeśli w domu było więcej osób, płaciły tę najwyższą stawkę, czyli 32 zł za segregowane i 52 zł za nieagregowane. W gminie Pawłosiów odpady odbiera się dwa razy w miesiącu. Zgodnie z deklaracjami za odbiór odpadów płaci 7 tys.149 osób.

WIĄZOWNICA

Nowe stawki w gminie Wiązownica to 8 zł za odpady segregowane i 16 zł za odpady niesegregowane. Poprzednio było to 6 zł i 12 zł. – Kierując się polityką prorodzinną wprowadziliśmy ulgi dla rodzin wielodzietnych. Gospodarstwa domowe, w których mieszka 6 osób i więcej wnoszą opłatę w wysokości 48 zł za odpady segregowane i 96 zł za odpady niesegregowane (kwota zryczałtowana) – informuje zastępca wójta Krzysztof Strent. Odpady komunalne są odbierane raz w miesiącu. Ewidencja gminy obejmuje 11 tys. 523 mieszkańców.

GMINA JAROSŁAW

System ryczałtów wprowadzono w gminie wiejskiej Jarosław. Ustalono tu pięć kategorii gospodarstw domowych, w których obowiązują od stycznia stawki: gospodarstwa jednoosobowe – 17 zł za odpady segregowane i 28 zł za niesegregowane (wcześniej odpowiednio 10 i 16 zł), gospodarstwa dwuosobowe –31 zł za segregowane i 50 zł za niesegregowane (wcześniej 18 i 29 zł), gospodarstwa trzyosobowe i czteroosobowe – 45 zł za segregowane i 68 za niesegregowane (wcześnie 26 i 40 zł), pięcioosobowe i sześcioosobowe – 60 zł za segregowane i 90 zł za niesegregowane (wcześniej 35 i 53 zł) oraz gospodarstwa siedmioosobowe i większe – 73 zł za odpady segregowane i 111 zł za niesegregowane (wcześniej 43 i 65 zł). – Średnia miesięczna opłata od osoby w gospodarstwach do ośmiu osób za odpady segregowane wynosi zatem 12,54 zł, a niesegregowane wynosi 19,42 zł. Dopiero takie porównanie pokazuje że nasze ceny nie odbiegają od wysokości opłaty w gminach powiatu jarosławskiego czy przeworskiego. Dodatkowo należy zaznaczyć, że nasz system odpadów obejmuje 5 frakcji odpadów. Począwszy od stycznia 2018 roku zbieramy: worek lub pojemnik żółty - metale i tworzywa sztuczne, worek lub pojemnik niebieski – papier, zielony - szkło, brązowy - bio odpady i dodatkowo pojemnik na odpady zmieszane – informuje Elżbieta Grunt, zastępca wójta gminy Jarosław. Odpady zmieszane oraz BIO odbierane są dwa razy w miesiącu w sezonie zimowym, a w pozostałym okresie co dwa tygodnie, co daje 25 wywozów rocznie. Odpady segregowane odbierane są w sezonie zimowym 2 razy na kwartał, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, czyli łącznie 10 razy w roku. W gminie zostało złożonych 11 tys. 36 osób.

GMINA ROŹWIENICA

Na terenie gminy Roźwienica nowe stawki wynoszą 8,50 zł od osoby (za odpady segregowane) i 17 zł od osoby (za niesegregowane). Poprzednie stawki wynosiły: 8,50 zł za segregowane i 13 zł za niesegregowane). Śmieci odbierane są raz w miesiącu od 6 tys. 282 mieszkańców.

GMINA LASZKI

Stawki za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, które obowiązują od 1 lutego na terenie gminy Laszki to 9 zł od osoby za odpady segregowane i 13 zł od osoby za odpady niesegregowane. Poprzednio było to 7 zł za segregowane i 10 za niesegregowane. Wywóz odpadów następuje raz w miesiącu. Tym systemem objętych jest 5 tys. 800 osób.

GMINA CHŁOPICE

W gminie Chłopice do końca czerwca będą obowiązywały obecne stawki, czyli 7 zł od osoby, w przypadku zbiórki selektywnej i 11 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. To efekt zawarcia umowy do tego czasu. – Widząc zmiany zachodzące w naszych sąsiednich gminach, zdajemy sobie sprawę z faktu, że w drugiej połowie 2019 roku stawki za odbiór odpadów na terenie naszej gminy na pewno ulegną zmianie i będą wyższe – poinformował nas Wiesław Gołąb z Urzędu Gminy Chłopice. Śmieci odbierane są raz w miesiącu. Deklaracje obejmują 4 tys. 296 osób.

GMINA ROKIETNICA

Jeszcze dłużej, bo do końca 2019 roku obowiązywać będą dotychczasowe stawki w gminie Rokietnica. Za odbiór odpadów segregowanych mieszkańcy płacą tu 5 zł miesięcznie od osoby, a za odbiór odpadów niesegregowanych – 9 zł. Odbiór następuje raz w miesiącu.

GMINA RADYMNO

W trakcie sesji 23 stycznia Rada Gminy Radymno ustaliła nowe stawki opłaty za odbiór odpadów. To 6 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 10 zł za odpady niesegregowane. Poprzednio było to 4 zł i 6 zł. Według deklaracji w gminie mieszkają 8 tys. 932 osoby.

Hubert LEWKOWICZ

FOT. UM Jarosław

w większości gmin uchwalono już nowe wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych. w dwóch obowiązują jeszcze stare umowy. przyjrzeliśmy się, jak obecnie ceny kształtują się w poszczególnych gminach i - komentarze opinie

 • gość 2019-02-12 14:58:25

  W wielu gminach Polski zapowiadane są horrendalnie wysokie bo nawet ponad 100 procentowe podwyżki comiesięcznych opłat za usuwanie śmieci – www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/burmistrz-o-podwyzkach-oplat-za-odpady-katastrofa-i-masakra,118099.html ... Warto więc zapoznać się jak to jest we Wspólnocie Europejskiej... Czy w bogatych krajach starej UE gminy ogłaszają przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów swoich mieszkańców, czy np. po niemieckich gminach jeżdżą polskie, francuskie czy z innych krajów śmieciarki? Czy w ogóle jeżdżą śmieciarki firm prywatnych czyhających na comiesięczne opłaty rodzin za śmieci? NIE! Bo w tych bogatych krajach te ustawowe zadanie samorządów gminy wykonują bez przetargów poprzez własne firmy, po kosztach własnych w tak zwanym systemie „in house” a więc bez narzutów na realizację misji, którą dla obcych firm niemunicypalnych jest pomnażanie swoich zysków… Tym bardziej prawo nie zezwala tam na to aby comiesięczne opłaty municypalne tworzyły zyski transferowane za granicę… W krajach z „in house” deponowanie odpadów na składowiskach jest w zaniku… Mimo tego, wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że polskie rodziny wnoszą już większe opłaty od bogatych rodzin na przykład niemieckich… http://niewygodne.info.pl/artykul9/04673-Za-smieci-placimy-czesto-wiecej-niz-Niemcy.htm … I niewiele zrobiono w czasie „dobrej zmiany” aby tą patologiczną neokolonialną sytuację zmienić i wyposażyć gminy polskie w takie same mechanizmy i narzędzia jakie mają samorządy w pozostałych krajach unijnych … Już w 60 procentach bitwę o zatrzymanie w kraju pieniędzy z comiesięcznych opłat obywatelskich mamy przegraną... https://www.pb.pl/czarna-wizja-smieciowa-691523

 • tadeo - niezalogowany 2019-02-13 10:38:26

  Nie mogę zrozumieć różnicy w wysokości opłat np.gmina Rokietnica 5 zł a miasto Radymno trzy razy więcej 15zł. Przecież dla firmy odbierającej smiecie łatwiej i tym samym taniej odebrać śmiecie z Radymna gdzie większość ludzi mieszka w blokach niż z gminy Rokietnica gdzie śmieciarka musi się sporo najeździć. Rozumiem że z kolei opłaty na wysypiskach są takie same. A może coś nie rozumiem

 • gość 2019-02-13 16:52:46

  Trzeba było na PiS głosować to by nie było podwyżek

 • gość 2019-02-13 22:57:23

  i masz gościu rację - trzeba było na PIS głosować w Jaroslawiu - to by były ceny jak w gminie Radymno

  A TAK PODATKI POSZŁY DO GÓRY I ŚMIECIE

  I TAKIE BĘDZIE OCZKO - POCZEKAMY

  TYLE W TEMACIE

 • tadeo - niezalogowany 2019-02-14 11:12:56

  Tak się składa że nie jestem nawet z powiatu jarosławskiego. A co w przypadku smieci ma to czy głosowałem na PIS czy nie.W mojej gminie rządzi PIS i opłaty też są wysokie.

 • gość 2019-02-17 11:04:33

  Akurat to dzięki decyzjom rządu PiS mamy aktualnie tak duże podwyżki za odpady.
  Jednym z głównych czynników jest wejście w życie ROZPORZĄDZENIA
  RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002490) i znaczny wzrost stawek opłat za składowanie odpadów pozostałych po procesie przetwarzania odpadów komunalnych - są to odpady o kodzie 190599 i 191212. Do tej pory stawka za składowanie odpadów wynosiła 24,15 zł/Mg (kod 190599), 74,26 zł/Mg (kod 191212). Natomiast od 2018 r. stawki znacznie wzrosły co widzimy na str. 34 i 36 ww. Rozp. wiersze 944 i 1001., kody 190599, 191212, stawki: 140 zł/Mg (2018 r), 170 zł/Mg (2019 r.), 270 zł/Mg (2020 r.).

  Ponieważ ww. Rozporządzenie weszło w życie pod koniec 2017 r., większość gmin była już po przetargach na rok 2018 r. i wzrost stawek w większości postępowań nie został uwzględniony, zmiana w trakcie roku nie wchodziła w grę - w końcu mieliśmy.... tak, tak rok wyborczy:) Po prostu w ub. roku firmy odbierające odpady wzięły ten wzrost kosztów "na siebie". Przygotujmy się wszyscy na kolejne podwyżki za rok, ponieważ jak widzimy stawka za zagospodarowanie pozostałości z przetwarzania (sortowania) odpadów wzrośnie o 100 zł/Mg.

  Oczywiście na wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminach miały też wpływ inne czynniki:
  - niestabilny rynek zbytu surowców wtórnych (w tym zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych wprowadzony przez Rząd Chiński, brak możliwości zbytu niektórych frakcji surowców wtórnych)
  - nowe obowiązki prawne wynikające z Ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - m.in.: konieczność rozbudowania przez firmy przetwarzające odpady sieci monitoringu wizyjnego, nowe wymogi ppoż, konieczność zabezpieczenia roszczeń
  - wzrost kosztów: energii, paliw, pracy

  Niestety Ministerstwo pozostaje głuche na apele branży i samorządów, także przygotujmy się na to, że cena za odpady będzie już tylko większa.

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez ekspresjaroslawski.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

EKZ-PRESS Ewa Kłak-Zarzecka z siedzibą w Jarosław 37-500 , Cerkiewna 3

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"