6°C zamglenie

Trzy warianty budowy drugiego mostu na Sanie

Samorząd, warianty budowy drugiego mostu Sanie - zdjęcie, fotografia

Rada Projektu zaprezentowała przedstawicielom zainteresowanych samorządów trzy warianty budowy drugiego mostu na Sanie. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w czwartek 6 września w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Spotkanie dotyczyło realizacji projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”. Taką nazwę nosi planowana inwestycja budowy drugiego mostu na Sanie w Jarosławiu. – Projektant wskazał trzy warianty budowy drogi dojazdowej do mostu - wszystkie trzy jednak niezmiennie znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej 865. Droga mostem, z jednej strony, połączy się z obwodnicą Jarosławia, z drugiej strony z drogą wojewódzką. Rozważane są jednak trzy równoległe lokalizacje w oparciu o specyfikę terenu i miejscowych zabudowań – mówi poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

Most ma zostać sfinansowany z rządowego programu Mosty+. Jego inwestorem będzie samorząd województwa podkarpackiego we współpracy z miejscowymi samorządami.– Temat drugiego mostu, jak widać, nie jest „kiełbasą wyborczą”, choć jeszcze niedawno niektórzy zwoływali konferencje tak zatytułowane. Jego budowa nabiera realnych kształtów. Są konkretne propozycje, wyliczenia, harmonogram – mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Ostatecznie wybór jego usytuowania najlepiej zostawić specjalistom, którzy wiedzą, a nie „im się wydaje”. Tutaj dużą rolę odgrywa optymalny wybór dla ruchu lokalnego, także w związku z nowopowstającymi i rozwijającymi się w szybkim tempie dzielnicami mieszkaniowymi po drugiej stronie Sanu, ale także dla ruchu tranzytowego i najkorzystniejsze skorelowanie go choćby z węzłami autostradowymi – wyjaśnia.

Według zaplanowanego harmonogramu komplet dokumentów ma być zgromadzony już 30 listopada 2018 r. Natomiast do 15 marca 2019 r. ma być wydana decyzja środowiskowa.

Ekz

Trzy warianty budowy drugiego mostu na Sanie komentarze opinie

  • Gośćskorpion - niezalogowany 2018-09-15 11:58:29

    I tak wybiorą najgorszą opcję jak wybrali obwo dnicę.

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na ekspresjaroslawski.pl

Samorząd, Jarosław miasto - więcej informacji